Guía elaborada por Societat Orgànica +10 SCCL, como entidad colaboradora del proyecto HABITAS : Habitatge i Salut en temps de pandèmia i més enllà, financiado por el Ajuntament de Barcelona en la convocatoria 2020 de los Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona (Pla Barcelona Ciència).

Autores: Fabián López Plazas (Societat Orgànica +10 SCCL), Carlota Sáenz de Tejada (ISGlobal)
Soporte técnico: Laura Rodríguez (Societat Orgànica +10 SCCL)
Dirección y coordinación del Proyecto HABITAS: Carlota Sáenz de Tejada (Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal)
Maquetación: alestudi.com

Barcelona, mayo 2022